Over ons

/
Over ons

Over ons

Boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie die eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen ontwikkelt. De boermarke bestaat uit circa 1200 hectare, waarvan 1000 hectare cultuurgrond en 200 hectare bosgrond, in gebruik voor veehouderij en akkerbouw. De boermarke telt momenteel 11 actieve leden. 

Zeijen in 2030

Boermarke Zeijen wil bijdragen aan een duurzamere samenleving, en wil werken aan de economisch en ecologisch duurzame ontwikkeling van de agrarische bedrijven binnen de boermarke Zeijen. Met drie pijlers werkt de boermarke Zeijen aan duurzaam boeren in een vitaal landschap: verbeteren, verduurzamen en verdienen. Verbeteren van de structuur door verkaveling, ketensamenwerking en verbetering van infra. Verduurzamen door kringloop op bedrijfsniveau, kringloop in de regio en het versterken van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Verdienen door een goede positie in de keten, waardoor boeren betere prijzen krijgen voor de producten die zij aanbieden, door goede vergoedingen voor groenblauwe diensten en mede door nieuwe of verbeterde verdienmodellen. Op termijn zal deze aanpak leiden tot natuurinclusief boeren.

 

Samenwerking

Dit kan de boermarke niet alleen. Om resultaten te bereiken is samenwerking nodig. In 2011 heeft de boermarke een landbouwvisie Zeijen opgesteld. Naast het verbeteren van de landbouwstructuur, wil de boermarke samenwerken aan wat de maatschappij vraagt. Het samenwerkingsplan is opgesteld voor een periode van twee jaar. De wens is om via de Naobergroep samen met de partners de verdere samenwerking vorm te geven. 

Boermarke nieuws

Boermarke nodigt u uit voor een Lentegesprek
Boermarke plaatst bankjes
De tweede editie van ‘De Oogstkrant’ is uit
Leden boermarke volgen cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’
5 km bloemenranden gezaaid in de boermarke Zeijen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de boermarke Zeijen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.