Leden boermarke volgen cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’

/
/
Leden boermarke volgen cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’
Leden boermarke volgen cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’

Met 9 leden van de boermarke volgen we op dit moment de cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’. Deze cursus zijn we gestart omdat we in de toekomst natuur willen beheren in de Broekenloop. De boermarke Zeijen werkt al zolang de boermarke bestaat, in dit gebied. Iedereen die geïnteresseerd was, kon zich aanmelden. We hebben nu 2 dagen gehad en eind augustus is de laatste dag.

De cursus is opgesteld voor boeren die land pachten/beheren van natuurorganisaties of boeren die zelf natuur hebben ontwikkeld. De cursus richt zich vooral op het beheer van (natuurlijke) grasladen. De eerste dag hebben we ‘grote’ thema’s bij de kop gehad zoals klimaat en stikstof, biologische processen en de bodem. De vraag ‘Wat is natuur?’ bleek al ingewikkeld. Ook kregen we uitleg over biodiversiteit en hoe het systeem van biodiversiteit (voedselpiramide of web) in elkaar zit. Het middag programma van de cursus was in de Broekenloop. Daar hebben we gehoord wat het belang is van kruidenrijke graslanden: in potentie heeft kruidenrijk grasland een hogere biodiversiteit. Daarvoor is beheer wel belangrijk: hoe voedselrijker, hoe minder soorten. Hoe meer variatie, hoe meer soorten en hoe beter het systeem klappen (van b.v. droogte) kan opvangen. We kregen voor de Broekenloop een aantal tips te horen hoe dit verbeterd zou kunnen worden door bijvoorbeeld maaibeheer.

De tweede dag hebben we uitleg gekregen over onderzoeken naar de insectenpopulatie. Er blijkt een achteruitgang van insecten op het land en een toename van zoetwaterongewervelden. Hoe dat komt, moet nog veel over geleerd worden. Maar dat verstedelijking en de landbouw daar invloed op hebben is zeker. De verbeterde waterkwaliteit waar al jaren aandacht voor is, heeft de insecten in het water geholpen. Daarnaast is er ingegaan op de gedragscode natuur, soorten op de rode lijst en beschermde soorten. Daarna kregen we uitleg over hoe je graslandtypen en ontwikkelingsfasen kan bepalen.

Deze theorie hebben we toegepast in de praktijk op de grond van de boermarke die in de winter als ijsbaan gebruikt worden(zie foto’s hierboven). In groepjes gingen we te werk en moesten we soorten gaan determineren. Er bleken al veel interessante planten te staan o.a.: grote ratelaar, moeraswals stro, zilverschoon, gele lis, kruipende boterbloem. De cursusleider was enthousiast over dit stukje natuur en denkt dat het al tegen de fase ‘vochtig hooiland’ aanzit. Dit is o.a. te danken aan het maaibeleid en het water dat ieder jaar op het land wordt gebracht voor het schaatsen. Als tip gaf hij nog mee om het water langer vast te houden na het schaatsseizoen. In overleg met iedereen is dit misschien mogelijk.

De laatste dag van de cursus zullen we een akkerbouw- of melkveebedrijf bezoeken die al veel aan natuurbeheer doet.

We zijn blij met de mogelijkheid om dit te kunnen proberen en dit wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en LNV. Dit is het laatste jaar dat we meedoen aan het IBP-VP (Intergraal bestuurlijke programma- vitaal platteland)-project waardoor dit soort initiatieven mogelijk zijn.

Ander nieuws

Leden boermarke volgen cursus ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’
5 km bloemenranden gezaaid in de boermarke Zeijen
Wat te doen bij een aanrijding met wild?
‘De Oogst’ gepubliceerd
Video: Montage DAW project