Onze toekomstvisie

/
Toekomstvisie

Verbeteren, verduurzamen, verdienen

“Welkom in Zeijen. In deze Boermarke wordt natuurinclusief en duurzaam geboerd.” Met die woorden wil de boermarke Zeijen haar bezoekers en inwoners over 10 jaar welkom heten. Als een Boermarke die succesvol samenwerkt aan circulariteit met alle partners. Met de landbouw verdienen de ondernemers in het gebied een goede en duurzame boterham. De verkaveling is op orde en er is een succesvolle samenwerking gaande met de natuur- en milieuorganisaties ten behoeve van kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Boeren, burgers en buitenlui komen naar Zeijen, omdat het gebied als voorbeeld dient voor anderen. Met alle activiteiten die worden opgepakt, is de boermarke Zeijen goed op weg naar bovenstaand toekomstbeeld. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in het gebied.

Download onze toekomstvisie

De landbouwvisie maakt deel uit van de integrale gebiedsvisie voor Zeijen. De Provincie Drenthe heeft een belangrijk deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening genomen. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat zowel het proces als de rapportage op een zodanige manier zouden worden uitgevoerd, dat ze in de toekomst als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor andere gebieden waar een vergelijkbare problematiek speelt. Download het document via onderstaande knop!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de boermarke Zeijen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.